Creative Textil

GDPR

GDPR

För oss på Creative Textil i Borås AB är det viktigt att personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.

Vi på Creative samlar in och behandlar personuppgifter till kontaktpersoner för en kund till oss. För att bland annat kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot kunden.

Vi använder dessa personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot kunden, såsom att möjliggöra försäljning.
  • Bokföring av fakturor
  • Hantera reklamationer
  • Möjliggöra kommunikation vida e-post och telefon

Vi samlar in och sparar följande personuppgifter till kontaktpersoner för en kund:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • I de fall kunden är en enskild firma sparas organisationsnumret som då är personens personnummer

Som huvudregel sparar vi personuppgifter som nämnts ovan så länge som personen i fråga är kontaktperson för kunden och upp till fem år efter avslutat samarbete med kund. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Vi använder oss av tredje parts leverantörer för vårt affärssystem och IT-system. För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser mot dig som kund kommer även dessa att behandla kontaktuppgifterna.

För de transporter som vi står för från vårt lager till er som kund behöver vi lämna ut kontaktuppgifter till våra speditörer. Tredje part som Creative lämnar ut information till får dock aldrig använda personuppgifter för något annat ändamål än de som specificerats av Creative.

Kontaktpersoner har rätt att få ut information som vi har sparat om dem (begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar och/eller begära radering av uppgifterna.) Detta görs enklast genom att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig för Creative textils behandling av kundens personuppgifter är Creative. De kan kontakta oss genom e-post eller telefon.